پمپ کفکش دو جداره استیل تک فاز - سه فاز

قطر پمپ 17 سانتیمتر
آبدهی با دهنه 1/4 1 اینچ 190 لیتر بر دقیقه
آبدهی با دهنه 2 اینچ 280 لیتر بر دقیقه
آبدهی با دهنه 3اینچ 600 لیتر بر دقیقه

قطر پمپ 17 سانتیمتر
آبدهی با دهنه 1/4 1 اینچ 190 لیتر بر دقیقه
آبدهی با دهنه 2 اینچ 280 لیتر بر دقیقه
آبدهی با دهنه 3اینچ 600 لیتر بر دقیقه

قطر پمپ 17 سانتیمتر
آبدهی با دهنه 1/4 1 اینچ 190 لیتر بر دقیقه
آبدهی با دهنه 2 اینچ 280 لیتر بر دقیقه
آبدهی با دهنه 3اینچ 600 لیتر بر دقیقه

ارسال رایگان فقط در شهر تهران
پمپ کفکش دو جداره استیل خروجی از بالا نگین پمپ
پمپ کفکش استیل خروجی از بغل نگین پمپ

سیل مکانیکی -فلوتر ( ایتالیا )
سیل مکانیکی دوبل در محفظه جدا ( ایتالیا )
با راندمان 60 درصد

سیل مکانیکی -فلوتر ( ایتالیا )
سیل مکانیکی دوبل در محفظه جدا ( ایتالیا )
با راندمان 60 درصد

سیل مکانیکی -فلوتر ( ایتالیا )
سیل مکانیکی دوبل در محفظه جدا ( ایتالیا )
با راندمان 60 درصد

پمپ کفکش استیل خروجی از بغل نگین پمپ
ارسال رایگان فقط در شهر تهران

سیل مکانیکی -فلوتر ( ایتالیا )
سیل مکانیکی دوبل در محفظه جدا ( ایتالیا )
با راندمان 60 درصد

سیل مکانیکی -فلوتر ( ایتالیا )
سیل مکانیکی دوبل در محفظه جدا ( ایتالیا )
با راندمان 60 درصد

سیل مکانیکی -فلوتر ( ایتالیا )
سیل مکانیکی دوبل در محفظه جدا ( ایتالیا )
با راندمان 60 درصد

پمپ لجن کش استیل خروجی از بغل نگین پمپ
ارسال رایگان فقط در شهر تهران

سیل مکانیکی - فلوتر ( ایتالیا )
سیل مکانیکی دوبل در محفظه جدا ( فلوتر )
با راندمان 60 درصد

سیل مکانیکی - فلوتر ( ایتالیا )
سیل مکانیکی دوبل در محفظه جدا ( فلوتر )
با راندمان 60 درصد

سیل مکانیکی - فلوتر ( ایتالیا )
سیل مکانیکی دوبل در محفظه جدا ( فلوتر )
با راندمان 60 درصد

پمپ کفکش دو جداره استیل خروجی از بالا نگین پمپ
ارسال رایگان فقط در شهر تهران
previous arrow
next arrow
Slider

جستجوی محصولات

همه محصولات پمپ

پمپ کفکش با پروانه استیل

محصولات ویژه

دسته‌های محصولات

آخرین نوشته های وبلاگ

10 دسامبر

فروش ویژه محصولات پمپ کفکش…

10 اکتبر

مقایسه پمپ کف کش با…

محصولات پر فروش

1400-تبریک سال نو-نگین پمپ